Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

“Krasnoludek” Joanna Stachewicz, 13­-200 Działdowo, ul. Marii Zientary ­ Malewskiej 4,
ogłasza II rekrutację do Żłobka w ramach projektu pt. Żłobek „Krasnoludek”.
Opieką Żłobkową objęte będą dzieci w wieku do lat 3, jednakże z uwagi na główny cel
interwencji, jakim jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu oddziaływającego
na sytuację zawodową opiekunów, wsparcie kierowane jest do osób sprawujących opiekę nad
tymi dziećmi, a więc do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku
pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących,
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane jest do:
a) osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze
względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na
urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks pracy;
b) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby
przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy/deklaracja udziału w projekcie rodzica/opiekuna do projektu
  pt. Żłobek „Krasnoludek”.
 2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 3. Oświadczenie(deklaracja) o gotowości podjęcia pracy/powrotu do pracy i zobowiązanie dostarczenia
  odpowiednich dokumentów.
 4. Zobowiązanie do udzielania informacji o sytuacji na rynku pracy.
 5. Oświadczenie o wielkości i sytuacji rodzinnej, o dochodach w gospodarstwie domowym (bez danych
  osobowych dot. członków rodziny), w tym z osobami niepełnosprawnościami ( złożenie tej informacji w
  formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z spełnieniem kryterium).
  Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w siedzibie biura projektu: 13­200 Działdowo,
  ul. Marii Zientary ­ Malewskiej 4 w terminie do 20 sierpnia 2020 r. do godz.12.00.

Rekrutacja 2019/2020

W dniu 11.09.2019r. rozpoczynamy nabór do żłobka z tytułu projektu żłobek “Krasnoludek” Rekrutacja zakończona zostanie 20.09.2019r. (piątek do godziny 15:00). Dokumenty proszę składać w biurze ul. Malewskiej 7. Regulamin jak również dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.