O Projekcie

Od 1 do 26.03.2019r. dyrektor Żłobka przeprowadził diagnozę potrzeb opiekunów dzieci do 3 lat. Przeprowadzona ankieta
wśród 49 opiekunów dzieci w wieku do 3 lat pow. działdowskiego oraz analiza tej grupy wykazała, iż 100 % ankietowanych
wskazało trudną sytuację z powrotem do pracy i wejściem na rynek pracy opiekunów dzieci do 3 lat, z uwagi na
konieczność sprawowania opieki nad nimi. Projekt obejmuje gr. docelową osób z pow. działdowskiego. Zwiększenie szans
na podjęcie lub powrót do pracy dla 27(25K, 2M) pow. działdowskiego osób opiekujących się dziećmi do lat 3, wsparcie
osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy i pracujących w
związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez tworzenie 20 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do 3
lat i adaptację pomieszczeń w okresie od 1.07.2019r. do 31.08.2021r. W okresie od 1.07.2019r. do 20.09.2019r. będą
trwały prace adaptacyjno-remontowe celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym wymogów budowlanych,
sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, pom. sanitarnych, zgodnie z koncepcją
uniwersalnego projektowania. Powstanie sala żłobkowa o pow. 89,57m. kw, sala wielofunkcyjna/sala zabaw-48,92 m.kw.,
kuchnia, pom. zmywalnia, pom. obieralnia warzyw, pom. obróbka mięsa i ryb, pom. socjalne, magazyn suchy, magazyn
napojów, szatnia, stanowisko do przewijania dzieci, łazienki z wc oddzielnie M i K, w tym; personelu i dzieci z
zachowaniem równości i niedyskryminacji żadnej płci, pom. na środki czystości. Łączna powierzchnia z której będzie
korzystał Żłobek-594,39 m. kw. Projekt zakłada wzrost netto liczby o 20 miejsc – opieki nad dziećmi do lat 3, powstanie 20
nowych miejsc. Po adaptacji nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, żłobek prowadzić będzie opiekę nad
dziećmi od 1.10.2019. do 31.08.2021r., od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00, 10,5h/dzienni w oparciu
arkusz organizacyjny Żłobka